Osteopatia

Osteopatialla hoidetaan kehoa kokonaisvaltaisesti. Osteopatia on fyysisesti ja manuaalisesti kosketuksen kautta tehtävää hoitoa. Hoidossa otetaan huomioon osteopatian perusperiaate, eli body, mind ja spirit – kehoa ajatellaan kokonaisuutena.

Osteopatiassa hoidetaan terveyttä, ei sairautta. Hoidolla autetaan kehoa parantamaan itse itsenään. Kehossa on jo itsessään kaikki parannuskeinot, ja osteopatialla pyritään poistamaan niitä esteitä, jotta kehon oma parannusmekanismi saisi tilaa toimia.

Osteopatialla hoidetaan tyypillisesti tuki- ja liikuntaelinten vaivoja, migreenejä ja päänsärkyjä ja kehon virheasentoja. Myös esimerkiksi uniongelmat, purentaviat, säryt ja yleinen heikentynyt suorituskyky ovat tavanomaisia oireita, joiden vuoksi hoitoon saavutaan.

Akuutit ongelmat voivat ratketa jo yhdellä hoitokerralla, mutta pitkäaikaisemmat ongelmat vaativat useimmiten pidempää hoitosuhdetta.

Hoidan asiakkaita niin sanotusti vauvasta vaariin. Kaikki ikäluokat ja kaikissa elämäntilanteissa olevat ihmiset hyötyvät osteopatiasta. Itselleni osteopatia ei ole vain työ, vaan elämäntapa.